Game Mini

Game Thể Loại Tư Duy Top 1 IQ - Game Mini Online Website - Trò chơi chữ cái, lá thư hằng ngày

Mỗi ngày câu đố logic chữ cái mới ở 2 kích cỡ. Điền vào các từ đã cho trên lưới bằng cách sử dụng các chữ cái đã cho dưới dạng gợi ý. Nhấp vào một ô, sau đó nhấp vào một từ trên hoặc xuống. Bạn không thể gõ các chữ cái. Sử dụng tất cả các từ một các…

Game Thể Loại Trí Tuệ Top 1 IQ - Game Mini Online Website - Kết nối hòn đảo bằng cây cầu

Kết nối tất cả các hòn đảo với một mạng lưới các cây cầu bằng cách sử dụng các số cho sẵn. Tạo càng nhiều cầu nối đến / từ một hòn đảo như được chỉ ra. Hai hòn đảo chỉ có thể được kết nối với nhau theo chiều dọc hoặc chiều ngang và không quá 2 cây c…

Game Thể Loại Trí Tuệ Top 1 IQ - Game Mini Online Website - Câu đố Nonogram hàng ngày

Chơi câu đố Nonogram hàng ngày. Tô màu cho lưới và hiển thị một hình ảnh. Ở đầu mỗi cột và ở bên cạnh mỗi hàng, bạn sẽ thấy một tập hợp một hoặc nhiều số. Những con số này cho bạn biết các ô vuông màu trong hàng / cột đó. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy &…

Game Thể Loại Trí Tuệ Top 1 IQ - Game Mini Online Website - Thêm số vào cho nó tăng lên

Mục tiêu của Game thêm vào là chọn các số có tổng mục tiêu. Bạn chỉ có một lượng thời gian giới hạn để làm như vậy. Bạn chọn càng nhiều số để đạt được tổng mục tiêu, điểm của bạn sẽ càng cao. Bạn giải một tổng càng nhanh, điểm của bạn sẽ càng cao. G…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào